Μαθαίνω
Εικόνες και vinographics ποικιλιών, στυλ, περιοχών και παραγωγών που μας θυμίζουν ότι ο κόσμος του κρασιού μπορεί να είναι περισσότερο γοητευτικός και λιγότερο μπερδεμένος.
ΣΤΥΛ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
Βάζουμε στο μικροσκόπιο τους παράγοντες που καθορίζουν το χαρακτήρα ελληνικών ροζέ που ιντριγκάρουν και συναρπάζουν.
ΣΤΥΛ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Βάζουμε στο μικροσκόπιο τα τέσσερα γνωστότερα αφρώδη της χώρας και τα ποτήρια γεμίζουν αφρό και φυσαλίδες διαφόρων στυλ, εντάσεων και γεύσεων.
ΣΤΥΛ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ
Κάποια κόκκινα κρασιά πίνονται στους δεκατέσσερις, δώδεκα, ακόμα και δέκα βαθμούς, πλησιάζοντας τις θερμοκρασίες των λευκών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Η ‘σημαία’ του Piemonte είναι το μοναδικό Nebbiolo. Έλα όμως που αποτελεί μόλις το 3% της παραγωγής του! Ας εξερευνήσουμε ολόκληρη την ποικιλιακή προίκα της μυθικής περιοχής.